about syntropia

origin

Syntropia’s original meaning comes from mathematician Luigi Fantappiè’s theory (simplified explanation) that there are two forces working together, one builds up (syntropy) and the other (entropy) breaks down. He believed that syntropy is the essence of life

⊂⊃

.

.A temporary demolition contract can give rise to new collaborations where spontaneous visions around shared ideas of culture and creativity in various forms are being tested and displayed. 

like the weed that bloom while the forest grow

Through the events and collaborations that take place at syntropia.space  shows the need regarding accessibility of spaces in a heart of the city for creative ideas in various forms to socialise and express themselves

 

smedjegatan 5

smedjegatan 5

.

Ett tillfälligt rivningskontrakt kan ge upphov till nya samarbeten där spontana visioner kring gemensamma idéer om kultur och kreativitet i olika former testas och visas upp

som ogräset som blommar medan skogen växer 

Genom utställningar, workshops, evenemang och samarbeten som äger rum på syntropia.space visar behovet av tillgänglighet av utrymmen i hjärtat av en stad, för kreativa idéer i olika former att umgås, synas och uttryckas


Logo playing with designers from HDK-Valand master course in architect and interior design that took place at syntropia.space 2024

Logo work by Skogen & designers from HDK-Valand master course in architect and interior design that took place at syntropia.space winter/spring term 2024

syntropia.space

started on Smedjegatan, a back street in central Gothenburg. In an old worker’s cafe with a deep history as the physical space in between in society, where the dock workers of the time and government officials met over a sausage sandwich and a cup of coffee. After a period of time where entropy was allowed to run wild, we took room to start a temporary, lively, creative place with a focus on spontaneous and positive co-creation. A space for our individual resources and abilities for untested ideas and expressions.

 

startade på Smedjegatan, en bakgata i centrala Göteborg. I ett gammalt arbetarkafé med en djup historia som det fysiska mellanrummet i samhället, där dåtidens hamnarbetare och myndighetspersoner möttes över en korvmacka och en kopp kaffe. Efter en tid där entropin fick löpa fritt tar vi rum för att starta en tillfällig, levande, kreativ plats med fokus på spontant och positivt medskapande. Ett utrymme för våra individuella resurser och förmågor för oprövade idéer och uttryck.